Chương trình đào tạo

Chương trình học và thực hành

HUẤN LUYỆN VIÊN BAY CỦA LE & PARTNERS TẠI FGA

Chương trình dưới đây được thiết kế để chuẩn bị cho học viên về trình độ cơ phó hoặc huấn luyện viên bay theo FAA. Chương trình thiết kế dựa trên các mô hình đào tạo đã được chứng thực, bao gồm các học phần chuyên sâu về hàng không, đào tạo thực tế, tiếng Anh hàng không trong suốt thời gian của khóa học. Mỗi giai đoạn đào tạo được thiết kế đặc biệt để tối đa hóa hiệu quả của các chương trình đào tạo nâng cao và chuyển tiếp cho học viên và loại bỏ nhu cầu về các chương trình phụ đạo sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, chương trình này được thiết kế để cho phép sinh viên áp dụng tất cả các kỹ năng, cả học thuật và thực tế, vào các khóa đào tạo nâng cao và diễn đạt những kiến thức đó bằng tiếng Anh. Chương trình có thể sửa đổi theo yêu cầu hoặc đề xuất của FAA và các phương pháp hiện đại nhất trong ngành.

Giai đoạn 1 – Phi công tư nhân (4 tháng)

ĐÀO TẠO LÝ THUYẾT

40 giờ - Tiếng Anh Hàng không

48 giờ – Học phần mặt đất

43 giờ – Tóm tắt bay

ĐÀO TẠO THỰC HÀNH

6 giờ – Thiết bị huấn luyện hàng không tiên tiến

60 giờ – Máy bay một động cơ

2 giờ – Kiểm tra

Giai đoạn 2 – Đánh giá thiết bị (3 tháng)

ĐÀO TẠO LÝ THUYẾT

48 giờ – Học phần mặt đất

34 giờ – Tóm tắt bay

ĐÀO TẠO THỰC HÀNH

14 giờ – Thiết bị huấn luyện hàng không tiên tiến

51 giờ – Máy bay một động cơ

2 giờ – Kiểm tra

 

Giai đoạn 3 – Phi công thương mại, một động cơ (1 tháng)

 

ĐÀO TẠO LÝ THUYẾT

20 giờ - Học phần mặt đất

18 giờ – Tóm tắt bay

ĐÀO TẠO THỰC HÀNH

1 giờ – Thiết bị huấn luyện hàng không cao cấp

18 giờ – Máy bay một động cơ

2 giờ – Kiểm tra

Giai đoạn 4 – Phi công thương mại, Đa động cơ (2 tháng)

ĐÀO TẠO LÝ THUYẾT

48 giờ – Học phần mặt đất

30 giờ – Tóm tắt bay 

ĐÀO TẠO THỰC HÀNH

8 giờ – Thiết bị huấn luyện hàng không cao cấp

28 giờ – Máy bay nhiều động cơ

2 giờ – Kiểm tra

Giai đoạn 5 – Huấn luyện viên bay được chứng nhận (2 tháng)

ĐÀO TẠO LÝ THUYẾT

40 giờ – Học phần mặt đất

18 giờ – Tóm tắt bay

ĐÀO TẠO THỰC HÀNH

3 giờ – Thiết bị huấn luyện hàng không tiên tiến

30 giờ – Máy bay một động cơ

2 giờ – Kiểm tra

Giai đoạn 6 – Huấn luyện viên bay được chứng nhận, Dụng cụ (1 tháng)

ĐÀO TẠO LÝ THUYẾT

15 giờ – Học phần mặt đất

14 giờ – Tóm tắt bay

ĐÀO TẠO THỰC HÀNH

3 giờ – Thiết bị huấn luyện hàng không cao cấp

18 giờ – Máy bay một động cơ

2 giờ – Kiểm tra

Giai đoạn 7 – Huấn luyện viên hướng dẫn đa động cơ (1 tháng)

ĐÀO TẠO LÝ THUYẾT

15 giờ – Học phần mặt đất

3 giờ – Tóm tắt bay

ĐÀO TẠO THỰC HÀNH

2 giờ – Thiết bị huấn luyện hàng không tiên tiến

20 giờ – Máy bay nhiều động cơ

2 giờ – Kiểm tra

Giai đoạn 8 – Thực tập (10 tháng)

ĐÀO TẠO THỰC HÀNH

724 giờ – Máy bay một động cơ và nhiều động cơ

Lưu ý: việc được thực tập hay không phụ thuộc vào khả năng huấn luyện bay của học viên.

Gordon Alan Marten
Founder & CEO